Motî walon-francès
Dictionnaire wallon-français
Walloon-French dictionary


Rezultats - Résultats - Results

Vos avoz cachî après:
Vous avez cherché:
You have searched:
rinåd
Eredjistrumint(s) di trové(s):
Enregistrement(s) trouvé(s):
Matches:
1

rinåd u ernåd / rnåd

r(i)nåd (o.n.) renard. il est co pus futé k' on ---.

Trové dins: rinåd [R13]; rinaud [C1]; runåd [S117]; rinå [E1]; runâ [S0]; rinau C8 / èrnôd [O0]; èrnau [O4] / rnåd [R13,S117]; r'naud [C1]; r'nå [E1]; r'nâ [S0]; rnau [O4]; r'nau [C8]
(ID: 10793) Dedja so l' esplicant motî: rinåd.