Motî walon-francès
Dictionnaire wallon-français
Walloon-French dictionary


Rezultats - Résultats - Results

Vos avoz cachî après:
Vous avez cherché:
You have searched:
roejhén
Eredjistrumint(s) di trové(s):
Enregistrement(s) trouvé(s):
Matches:
1

roejhén

roejhén (o.n.) raisin.

Trové dins: roejhén [R12]; reûjin [C9,C99]; reûjén [C106]; rêzén [C61]; reûhin [FE1]; rwèjin [O4]; rinhin [FE1]; rèhin [E212b]; rwèzin [E1,E170]; rôzin [E212]; rèzin [E1,S0]; réxhin [E212]; reujin [C8]; reujhin [R13]
(ID: 6443) Dedja so l' esplicant motî: roejhén.